Your search results
[ult_tab_element][single_tab title=”Kullanım Koşulları” tab_id=”1597314845249-0″]

turkishestate.net ‘a HOŞGELDİNİZ

TURKISH ESTATE .COM sitemizi kullanmadan önce bu hukuki şartları kabul ettiğinizi ziyaretçi üye veya emlak danışmanı üye veya emlak ofisi sahibi broker üye seçeneklerinden birinin seçimini yaparak üye kayıt başvurusu yaptığınızda bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi beyan etmeniz gerekiyor. Ayrıca üye olmadan sitemizin ziyaretçisi olan gerçek veya tüzel kişilerin de bu sayfayı, her ziyaret edilen web sitesinin kullanım koşullarını okuyup kullanmaları gerektiği gibi, bunu okuyup kabul edip kullanmaya başladıkları hukuken kabul edilir. O nedenle bu sayfayı ve diğer sayfamız “Gizlilik Politikası”nı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

1. TANIMLAR:

turkishestate.net (“bundan böyle WEBSİTESİ olarak anılacaktır”) gayrimenkul ilanlarının sunulduğu bir internet sitesidir. WEBSİTESİ‘nde yer alan tüm servisler, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ tarafından işletilir.

ZİYARETÇİ: WEBSİTESİ‘ni doğrudan ziyaret eden, üye kaydı olmadan kullanan herkes “Ziyaretçi” sıfatını taşır.

KULLANICI ÜYE: Bireysel üyelik hesabı açıp, ücret ödemeden WEBSİTESİ’ni kullanan, ilanları favorilerine ekleyebilme gibi bazı fonksiyonları kullanabilen kişilere “Kullanıcı Üye” sıfatını verilir.

OFİS ÜYE: TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz emlak ofislerini, Emlak ofisini işleten kişileri ve o ofisin danışmanlarını ifade eder.

DANIŞMAN ÜYE: Emlak ofisinin altında veya bağımsız bireysel olarak emlak danışmanlığı yapmakta olan kişileri ifade eder.

2. KOŞULLAR:

2.1. Ziyaretçi veya üye her kullanıcı, WEBSİTESİ’ni ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; hak ve fiil ehliyetine sahip, 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul eder.

2.2. Ziyaretçi veya üye her kullanıcı, WEBSİTESİ’nde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu hususta TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.3. 5651 sayılı Kanun kapsamında, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin hukuki, idari ve cezai sorumluluğu ilgili mevzuatta yer alan şekliyle sınırlı olup, içerikle ilgili diğer bütün sorumluluklar içeriğin alındığı üçüncü kişilere ve içerik üretmesi halinde ziyaretçi veya üye kullanıcıya aittir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcıdır. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla ziyaretçi veya üye kullanıcıların WEBSİTESİ üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ WEBSİTESİ üzerinde yer alan ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı ziyaretçi veya üye kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan zararlardan TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ sorumlu değildir.

2.4. Üye kullanıcılar WEBSİTESİ‘nde yayınladıkları her türlü görsel ve yazılı içerikten sorumludur. Üye kullanıcılar kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder. Üye kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

2.5. Üye kullanıcılar, WEBSİTESİ içindeki faaliyetlerinde, WEBSİTESİ‘nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde veya yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2.6. Ziyaretçi veya üye kullanıcılar, WEBSİTESİ‘ndeki ve WEBSİTESİ üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ sorumlu tutulamaz. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, kendisi üzerinden yapılan veya kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir web sitesi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iletişimin gizliliği konusunda garanti vermez.

2.7. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçilmesine açık rıza ile kabul etmesi halinde TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin üye kullanıcılara ticari iletişim kurma hakkı bulunmaktadır.

3.8. Ziyaretçinin veya üye kullanıcıların bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişilememesinden sorumlu değildir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, üye kullanıcının varsa üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.

2.9. Üye kullanıcılar, diledikleri zaman üyeliklerini info@turkishestate.net adresine atacakları mail ile sonlandırma talebinde bulunabilirler. Üyeliği sona eren üyelerin WEBSİTESİ‘ne giriş yetkisi iptal edilecektir.

2.10. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, Üye kullanıcılara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarfeder. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu internet sitesine girilmesi; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ sorumlu değildir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2.11. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, internet sitesine girilmesi, kullanılması için üye kullanıcılar, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

2.12. Üye kullanıcılar, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ internet sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla ziyaret ettikleri internet sitelerinde yer alan içeriklerden TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ederler.

2.13. Üye kullanıcılar siteyi kullanmakla işbu koşulları kabul etmiş sayılırlar. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, işbu WEBSİTESİ ve WEBSİTESİ uzantısında mevcut her tür hizmet, servis, ürün, kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler WEBSİTESİ‘nde yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi ziyaretçi ve üye kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Ziyaretçi ve üye kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

3.1. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ bu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ markası, turkishestate.net alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır.

TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin; hizmetleri, telif haklarına tabi çalışmaları veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

3.2. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal, web sitesinde yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez.

Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde Kullanıcılar; TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Ziyaretçi veya üye kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4. MEDYADA KULLANIM ve PAYLAŞIM KOŞULLARI:

4.1.WEBSİTESİ tarafından internet sitesinde sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; (i) normal ve makul yararlanma kapsamında kalmak, (ii) kaynak göstermek, (iii) TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.

WEBSİTESİ tarafından internet sitesinde sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; rapor, yayın, reklam, analiz, araştırma ve sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanılması TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ’nin yazılı onayına tabidir. WEBSİTESİ, ticari ve profesyonel kullanımı ücretlendirebilir, haftalık, aylık veya yıllık ücretli abonelik koşullarına bağlı tutabilir.

4.2. WEBSİTESİ‘nde sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan üçüncü kişilerden sağlanan ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve birebir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik olabilir. Bu tür durumlar WEBSİTESİ’ni bağlamaz ve TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ hiçbir sorumluluk üstlenmez.

4.3. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, kendisi tarafından sunulan hizmetler, içeriklerin ve sitenin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, ticarete elverişlilik garantisi olmayan, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk gibi ya da herhangi bir ihlali önleyici sınırlama koymadan ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullanıcıya “olduğu gibi” ilkesine göre sunulmaktadır. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmez, bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

5.1. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, ziyaretçi veya üye kullanıcı WEBSİTESİ‘nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için WEBSİTESİ üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Websitesinde yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası“na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilir ve info@turkishestate.net adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

5.2. Ziyaretçi veya üye kullanıcı tarafından WEBSİTESİ‘ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası‘na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

5.3. WEBSİTESİ‘ni ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte, kayıt altına alınmakta, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlanmaktadır. Bu veriler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası sayfamızdaki öngörülen koşullar dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.

5.4. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

İşlenen kişisel verileriniz, bu veriler üzerindeki haklarınız ve kullanım yöntemleri konusunda detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Koruması Politikası Politikamızı inceleyebilirsiniz.

5.5. Ziyaretçi veya üye kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6. MÜCBİR SEBEPLER:

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ‘nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) WEBSİTESİ‘nin işbu “Kullanım Koşulları”ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ifası “Mücbir Sebep” sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

7. UYGULANACAK HUKUK ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu “Kullanım Koşulları”na uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir. Kullanım Koşulları doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

8. YÜRÜRLÜK ve KABUL:

Üye kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu “Kullanım Koşulları” yürürlüğe girmektedir. TURKISH ESTATE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ, dilediği zaman işbu koşulları ve internet sitesinde bulunan bu yasal uyarı, kullanım Koşulları sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Ziyaretçi veya üye kullanıcılarına WEBSİTESİ‘ne her girişte kullanım koşulları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmekte, üyelik kaydında ise şart koşmaktadır.[/single_tab][single_tab title=”Terms and Conditions” tab_id=”1597314845263-8″]

Welcome to turkishestate.net

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of turkishestate.net‘s Website.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions in full. Do not continue to use turkishestate.net‘s website if you do not accept all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website and accepting the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner, whether by formal meetings of a fixed duration, or any other means, for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services/products, in accordance with and subject to, prevailing law of Greece. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By using turkishestate.net‘s website you consent to the use of cookies in accordance with turkishestate.net’s privacy policy.

Most of the modern day interactive web sites use cookies to enable us to retrieve user details for each visit. Cookies are used in some areas of our site to enable the functionality of this area and ease of use for those people visiting. Some of our affiliate / advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, turkishestate.net and/or it’s licensors own the intellectual property rights for all material on turkishestate.net. All intellectual property rights are reserved. You may view and/or print pages from turkishestate.net for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

Republish material from turkishestate.net
Sell, rent or sub-license material from turkishestate.net
Reproduce, duplicate or copy material from turkishestate.net
Redistribute content from turkishestate.net (unless content is specifically made for redistribution).

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Web site without prior written approval:

Government agencies;
Search engines;
News organizations;
Online directory distributors when they list us in the directory may link to our Web site in the same manner as they hyperlink to the Web sites of other listed businesses; and
Systemwide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

Approved organizations may hyperlink to our Web site as follows:

By use of our corporate name; or
By use of the uniform resource locator (Web address) being linked to; or
By use of any other description of our Web site or material being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.
No use of turkishestate.net’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

Iframes

Without prior approval and express written permission, you may not create frames around our Web pages or use other techniques that alter in any way the visual presentation or appearance of our Web site.

Reservation of Rights

We reserve the right at any time and in its sole discretion to request that you remove all links or any particular link to our Web site. You agree to immediately remove all links to our Web site upon such request. We also reserve the right to amend these terms and conditions and its linking policy at any time. By continuing to link to our Web site, you agree to be bound to and abide by these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Web site or any linked web site objectionable for any reason, you may contact us about this. We will consider requests to remove links but will have no obligation to do so or to respond directly to you.

Whilst we endeavour to ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we commit to ensuring that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Content Liability

We shall have no responsibility or liability for any content appearing on your Web site. You agree to indemnify and defend us against all claims arising out of or based upon your Website. No link(s) may appear on any page on your Web site or within any context containing content or materials that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website (including, without limitation, any warranties implied by law in respect of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the use of reasonable care and skill). Nothing in this disclaimer will:

limit or exclude our or your liability for death or personal injury resulting from negligence;
limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.
The limitations and exclusions of liability set out in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer or in relation to the subject matter of this disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort (including negligence) and for breach of statutory duty.

To the extent that the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

Contact Information

If you have any queries regarding any of our terms, please contact us on info@turkishestate.net or you type and send your message using this form on our contact page[/single_tab][/ult_tab_element]

Compare Listings